Obchodní činnost

Hlavním sprostředkovateli obchodní činnosti jsou velkoobchody a maloobchody (nepřímá cesta prodeje, zahrnuje mezičlánek mezi výrobcem a konečným spotřebitelem).
muž na židli.jpg 
DISTRIBUCE = způsob, jakým se zboží dostává ke konečnému spotřebiteli
 
PRŮBĚH OBCHODNÍ ČINNOSTI
1.       nákup zboží – objednání, převzetí do podniku, přejímka na sklad, skladování
2.       prodej zboží – příprava k prodeji (třídění, krájení, označení cenami), vystavení a nabízení zboží (předvádění, ochutnávky, bezplatné vzorky), obsluha (u pultového prodeje a specializovaných prodejen), výdej zboží (zboží dlouhodobé spotřeby, nákup na objednávku)
 
Práva spotřebitele– jedná se o předpisy na ochranu spotřebitele dle nového občanského zákoníku, určují základní práva.
Patří mezi ně:
–          právo na bezpečnost (splnění hygienických podmínek, bezpečnost a zdravotní nezávadnost)
–          právo na informovanost (informace o výrobku/službě, viditelné a srozumitelné, hmotnost, složení, datum spotřeby, alergeny)
–          návod k obsluze, informace o podmínkách reklamace
(v rámci EU musí každý výrobce nebo prodejce označit zboží certifikátem, čímž potvrzuje jakost, nezávadnost, složení, způsob recyklace)
držení propisek.jpg 
Průběh stanovení ceny v obchodě
a)       metoda cenového porovnání – metoda marketingová, cena se stanoví dle konkurence (vyšší, nižší nebo stejná)
b)      kalkulační metoda – metoda nákladovosti, využití kalkulačního vzorce, postupně nasčítáme všechny náklady od výroby až po prodej + zisk + předepsané daně (DPH, spotřební daň)
 
(spotřební daň= týká se vybraného druhu zboží, jehož spotřebu chce stát omezit, protože škodí lidskému organismu nebo znečišťuje životní prostředí (alkohol, cigarety, pohonné hmoty), je součástí základu pro výpočet DPH)
 
KALKUALČNÍ VZOREC
1.            přímý materiál
2.            + přímé mzdy
3.            + ostatní přímé náklady
4.            + výrobní režie (odpisy, skladování materiálu, mzda skladníka)
= VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
5.            + zásobovací režie
6.            + správní režie (pojištění, sekretářka, telefony, řídící pracovníci)
= VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
7.            + odbytové náklady
= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
8.            + zisk
= PRODEJNÍ CENA BEZ DPH
(+ spotřební daň)
9.            + DPH
= PRODEJNÍ CENA S DPH