Na jakém principu pracují zářivky

Zářivková trubice je vyplněna rtuťovými parami a vzácným plynem argonem. Na každé straně trubice jsou umístěny kovové patice a na jejich vnitřních částech je galvanickým pokovením nanesena tenká vrstvička vápníku, stroncia a barya. Patice slouží jako emitent elektronů.
K tomu, aby probíhal výboj uvnitř plynné směsi, je třeba dodávat určitou hodnotu proudu, regulovanou předřazeným odporem. U střídavého proudu je to tlumivka, nebo to může být tzv. předřadník. V praxi to funguje tak, že pro zapálení výboje je nutno do obvodu vpustit vyšší hodnotu proudu a ihned poté ji snížit pomocí odporu, aby mohl probíhat ustálený provoz kmitání elektronů. Z toho důvodu se do zářivek musí montovat startér. Ten obsahuje neon a argon a dvě elektrody.
moderní zářivka.jpg

Startér je v provozu pouze v úvodní fázi

Startér se uvede do provozu doutnavým výbojem vzácných plynů, ten zahřeje elektrody, přičemž je jedna z nich vyrobena z bimetalového plíšku. Bimetal se po zahřátí ohne a vzápětí sepne druhý kontakt. Nastartuje se tím proces průtoku proudu do tlumivky a zářivkových elektrod a mezitím zanikne doutnavý výboj uvnitř startéru, který přestane pracovat zhruba 1 sekundu po uvedení do činnosti.
Pak už probíhá samotný proces výboje. Obsah zářivkové trubice 36w se ionizuje a doutnavý výboj již pracuje při nižším napětí, než startér. Ten už se tedy pak znovu nezapálí. Uvnitř trubice emituje doutnavý výboj UV záření a na světlo jej přeměňuje luminiscenční vrstva, která pokrývá vnitřní stěny trubice.
zářivka za mřížkou.jpg

Blikání zářivek

I přesto, že celý proces startování, vyvolání výboje, a ustálení ionizace probíhá velice rychle, lze pouhým okem zaznamenat jisté zpoždění v jednotlivých fázích (zlomek sekundy). Zároveň bychom si měli uvědomit, že zářivky, které napájí střídavý proud, blikají v důsledku stroboskopického efektu. Ten určuje napětí v rozvodné sítí a frekvence blikání odpovídá dvojnásobku kmitočtu v síti, tedy 2 x 50 Hz (pro evropské elektrifikace), tzn. v Evropě zářivky blikají 100 krát za sekundu. Tomuto efektu se ovšem dá zabránit částečně speciálními svítidly zapojenými na jiné fáze el. rozvodu, případně se blikání silně eliminuje předřadníkem, který vydává kmitočet řádově v kilo Hertz, a tím pádem není blikání téměř markantní.